De kliniske kvalitetsdatabaser dækker offentligt finansieret aktivitet på privathospitaler.

RKKP leverer løbende kvalitetsdata til privathospitaler for de aktiviteter, som er dækket af databaserne.

Indberetning og afrapportering af data

Grøn streg.pngAfrapportering 

Privat aktør: Sådan får du adgang til løbende data

Indberetning

Prvathospitaler: Indberetning foregår forskelligt fra database til database. 
Se mere under 'Databaser med private aktører' i venstre margen.

Lovgrundlag

Grøn streg.pngPrivate aktører har indberetningspligt til de kliniske kvalitetsdatabaser.

BEK nr. 585 af 28/05/2018 'Bekendtgørelse om indberetning til godkendte kliniske kvalitetsdatabaser og videregivelse af data til Sundhedsdatastyrelsen'.

§ 2. Regionsråd, kommunalbestyrelser, privatpersoner og institutioner, der driver sygehuse m.v., samt praktiserende sundhedspersoner, skal indberette oplysninger til landsdækkende og regionale kliniske kvalitetsdatabaser, der er godkendt af Sundhedsdatastyrelsen.