Alle kliniske kvalitetsdatabaser har en styregruppe, som er sammensat under hensyn til geografisk og faglig præsentation. Patientrepræsentation tilstræbes i styregrupperne, og RKKP er repræsenteret med et team bestående af kontaktperson, epidemiolog og datamanager.

Styregrupperne har til opgave at sikre databasernes indhold og udvikling. Understøtte og igangsætte tiltag, som sikrer databasens formål, som er at bidrage til, at patienter får behandling, pleje og rehabilitering af høj og ensartet kvalitet uanset hvor i landet, de bor, og i hvilken sektor, indsatsen foregår.

Dette sker ved fastlæggelse, opgørelse og fortolkning af målbare og evidensbaserede indikatorer, der med udgangspunkt i det enkelte patientforløb kan belyse kvaliteten af sundhedsvæsenets indsats.

Under 'Til Styregrupper' har vi samlet relevant materiale, som styregruppen kan benytte for på bedst mulig vis at løfte opgaven med at skabe viden til et bedre sundhedsvæsen.