Gå direkte til den logiske datamodel

Grøn streg.png

Formål

Den logiske datamodel (LDM) kan anvendes til at identificere variabler og udfaldsrum, som burde være ens defineret på tværs af databaser, men som ikke er det endnu. Derfor er formålet med modellen at standardisere datastrukturer, dataindhold og variabelnavne på tværs af de kliniske kvalitetsdatabaser.

Om datamodellen

Den logiske datamodel er udviklet over to år internt i RKKP med hjælp fra en ekstern metodekonsulent. Ved udviklingen har 30 kliniske kvalitetsdatabaser og deres tilsammen 7.000 variabler indgået i arbejdet. Den anvendte metode har været at udfolde begrebsmodellen til en logisk datamodel, således at alle data fra de involverede databaser kan holdes i den logiske datamodel. Idet de kliniske kvalitetsdatabaser indeholder data fra elektroniske patientjournaler (EPJ), nationale registre, klassifikationer mv. er modellen relativt bred. Den er imidlertid ikke lige så bred som en EPJ, fordi mange data i en EPJ ikke er relevante for kliniske kvalitetsdatabaser. Det gælder fx data fra bookingsystemer og resurse-/kapacitetregistrering.

Modellen er udviklet i værktøjet Erwin Data Modeller og består af entitet-/relationdiagrammer inkl. definitioner, beskrivelser og eksempler til entiteter og attributter. Den er tilgængelig på RKKP’s hjemmeside i Erwin Data Modeller format, Sparx Enterprise Architect format, XMI 2.1 format samt i en HTML udgave. Licensbetingelserne betyder, at modellen frit kan anvendes til ikke-kommercielle formål. Anvendelse til kommercielle formål er ikke tilladt. RKKP kommer til at anvende modellen i samspil med flere af vores samarbejdspartnere.

Det er version 2.0 af den logiske datamodel, som er offentliggjort her. Henvendelser vedrørende modellen kan sendes til rkkp@rkkp.dk