De kliniske kvalitetsdatabasers overordnede formål er at bidrage til at opnå højere kvalitet og en mere ensartet behandling på tværs af landet til gavn for patienterne.

For at indfri formålet skal vi være opmærksomme på, hvorfor vi måler, hvad vi måler, og hvordan målingerne kan bidrage til kvalitetsforbedring.

Til at understøtte styregruppernes arbejde med at udvikle indikatorer, som giver mest mulig værdi for patienterne, har RKKP udarbejdet vejledende principper for indikatorsæt.

Vejledende principper for indikatorsæt i RKKP

PowerPoint præsentation: Klinisk kvalitetsudvikling og
det gode indikatorsæt

Indikatorudvikling

(tryk på ikon)

Sparring om indikatorer

Grøn streg.pngRKKP's faglige leder for epidemiologi, Henrik Møller, henrik.moller@rkkp.dk og de enkelte databaseteams engagerer sig gerne i styregruppernes arbejde med udvikling af gode indikatorer.

Databasens styregruppe

Grøn streg.pngHver database har en styregruppe, som har ansvaret for databasens indhold og udvikling. Herunder fastsættelse af målbare og evidensbaserede indikatorer.

Rammer for de kliniske kvalitetsdatabasers styregrupper