Kræftens Bekæmpelse udgiver 22. september en rapport om kvaliteten i kræftpatienters forløb.

Rapporten påpeger vigtigheden af at forbedre kræftbehandlingen, og sætter fokus på en række væsentlige forhold: Hvad er god kvalitet i et kræftpatientforløb, hvad ved vi om kvaliteten, og hvem har overblik over og ansvar for at følge kvaliteten i det samlede kræftpatientforløb? 

Et fælles fokus på forbedringer

Anbefalingerne i rapporten underbygger de ambitioner om styrket kvalitetsudvikling, som er beskrevet i flere nationale initiativer på sundhedsområdet, herunder RKKP's strategi.

"Vi er enige i, at kvaliteten i det danske sundhedsvæsen skal være blandt de bedste i verden – og at vi på nogle kræftområder stadig ved for lidt om kvaliteten og potentialet for forbedringer. Vi er også bevidste om, at der skal en større indsats til for bl.a. at sikre viden fra almen praksis og kommuner, inddrage patientrapporterede oplysninger og skabe en moderne it-infrastruktur", siger RKKP's direktør Jens Winther Jensen.

RKKP's bidrag til bedre brug af data

En systematisk opfølgning på sammenhængen i patientforløbet og den patientoplevede kvalitet i samspil med alle relevante aktører i sundhedsvæsenet er en del af RKKP's strategi. Og projektet "Digital Transformation af RKKP' har fokus på, at data i de kliniske kvalitets­databaser kommer endnu mere og bedre i spil.

Se rapporten "Bedre brug af data for bedre liv med kræft"