Kommunale data om hjerterehabilitering videresendes nu automatisk til den nationale database hos RKKP: Dansk Hjerterehabiliteringsdatabase. Data, som skal give os fælles viden og derved bidrage til at sikre en ensartet høj kvalitet af rehabiliteringsindsatserne, uanset om de tilbydes i kommune eller region.

Det skriver Kommunal Sundhed og fastslår, at et nationalt overblik over hjerterehabiliteringsdata er historisk – og en vigtig udvikling, når flere opgaver rykker fra hospitalerne til kommunerne.

Dette er muliggjort i et samarbejde mellem kommuner, Region Midtjylland, DEFACTUM og RKKP.

Læs mere i artiklen i Kommunal Sundhed