Omstillingen af sundhedsvæsenet i forbindelse med COVID-19 ser ud til at have en betydning for, om alle akutte og subakutte hjertepatienter kommer i relevant behandling. Det viser en rapport, som Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) og Vestdansk Hjertedatabase har udarbejdet på baggrund af data fra Dansk Hjerteregister.

Her fremgår det, at færre patienter henvender sig til sundhedsvæsenet ved akutte brystsmerter under COVID-19-krisen. Det kan være livstruende, da behandlingen af akutte hjertesygdomme skal ske så hurtigt som muligt for at redde flest. 

Færre henvender sig med (sub)akutte brystsmerter

Tallene viser et markant fald i antallet af akutte og subakutte diagnostiske undersøgelser og behandlinger af patienter med brystsmerter og blodpropper i hjertet i marts måned i år sammen­lignet med marts måned sidste år.

Der er sket et fald i antallet af patienter som får udført en akut eller subakut KAG-procedure. Der er også færre patienter, der får foretaget en PCI-procedure (ballon-behandling med stent af blodprop i hjertet eller af åreforkalkning i hjertet). Et fald, som ikke kan forklares med en tilfældig variation i antallet af udførte procedurer fra dag til dag.

"Faldet kan skyldes, at patienter ikke henvender sig til sundhedsvæsenet ved brystsmerter eller venter længere, inden de ringer 112. Det er stærkt bekymrende og kan være en afledt kon­se­kvens af det massive fokus på COVID-19-epidemien, de massive ændringer i danskernes dag­lig­dag og den massive fokus på ikke at overbelaste sundhedssystemet under Corona-epidemien.", udtaler Jens Flensted Lassen, formand for Dansk Hjerteregister, klinisk professor i kardiologi ved Odense Universitetshospital.

Borgere venter længere på udredning og behandling
Rapporten viser også et markant fald i udredning og behandling af patienter med brystsmerter og stabile hjerteproblemer. Dette kan skyldes, at sundhedsvæsenet på nogle områder har udskudt elek­tive KAG- og hjerte-CT behandlinger (der kan vente til senere). Det er en aktiv og kon­trol­leret indsats, der er en konsekvens af omstillingen af sundhedsvæsenet, men som belaster de borgere, som nu må vente længere på udredning og behandling.

"Vi vil på det kraftigste opfordre til, at befolkningen altid – og også under COVID-19-epidemien – ringer 112 ved akutte brystsmerter, der ikke umiddelbart går over og i øvrigt altid kontakter læge ved hjerteproblemer", afslutter Jens Flensted Lassen.

Tendenserne i rapporten er klar på landsplan, men det har i første omgang ikke været muligt at medtage detaljerede data fra Østdanmark (Region Hovedstaden og Region Sjælland). Rapporten vil blive opdateret med disse data senere.

Se rapporten "Aktivitet på hjerteområdet under COVID-19"