Usikkerheden omkring corona-situationen gør, at vi har besluttet at omlægge de tre planlagte fyraftensmøder om målepunkter i de kliniske kvalitetsdatabaser til ét webinar tirsdag den 22. september 2020 kl. 16-18.

Se programmet for webinaret