RKKP's Videncenter gentager successen med fyraftensmøder for styregruppemedlemmer.

Denne gang har møderne fokus på måling af kvaliteten i de kliniske kvalitetsdatabaser. Hvad måler vi på? Hvordan vælger vi målepunkterne? Hvordan tilgodeser vi ønsker hos forskellige interessenter? Hvilke overvejelser gør styregrupperne sig? Hvornår – og hvor ofte – ændrer vi målepunkterne?

Møderne finder sted i:

  • Odense (OUH): Torsdag den 3. september 2020 kl. 16-18
  • Aarhus (Regionshuset): Tirsdag den 15. september 2020 kl. 16-18
  • København (Frederiksberg Hospital): Tirsdag den 22. september 2020 kl. 16-18

Se foreløbigt program.

Programmet er ens på de tre lokationer, men oplægsholderne fra databaserne er forskellige.