COVID-19 relaterede forskningsprojekter har mulighed for at få hastebehandlet deres ansøgning om data fra de kliniske kvalitetsdatabaser. 

Hvis du ønsker at benytte muligheden, skal du angive COVID-19 som del af projekttitel i din ansøgning via https://www.rkkp-forskningsadgang.dk/

Samtidig med indsendelse af ansøgning bedes du sende mail til annhan@rkkp.dk & fagligkvalitet@rkkp.dk.

Praksisændring sker på anmodning af Sundhedsministeriet.

Se mere om ansøgning