Data fra 60.000 patienter i almen praksis er et godt udgangspunkt for fremtidens kvalitets­udvikling på diabetesområdet. Det konkluderer styregruppen i forbindelse med udgivelse af en ny årsrapport for Dansk Diabetes Database den 22. december 2020.

På vej mod et samlet overblik

Efter flere års datamørke på store dele af diabetesområdet, er der nu lys forude. Almen praksis har genoptaget levering af data efter seks års pause, siden Dansk AlmenMedicinsk Database blev lukket.

80 – 90 % af patienter med type 2-diabetes møder kun sundhedsvæsenet hos deres praktiserende læge. Data fra almen praksis har derfor stor betydning for det samlede overblik over, hvordan det står til med behandling af diabetes­patienter i Danmark. Jo bedre overblik vi har over diabetesbehandlingen på landsplan, des større chance er der for, at den enkelte diabetespatient bliver behandlet rigtigt fra første færd.

Data er til gavn for patienterne

Hos Jette Kolding Kristensen, professor ved Center for Forskning i Almen Medicin, Aalborg Universitet, og del af formands­skabet i Dansk Diabetes Database, er glæden over data fra almen praksis stor.

"Vi står nu med data på 60.000 patienter fra almen praksis, og 83% af alle praktiserende læger indberetter til databasen. Det tegner lovende for fremtiden, hvor det vil blive muligt at arbejde med at videreudvikle kvaliteten af diabetes­behandlingen på nationalt plan. De praktiserende læger har dog allerede nu mulighed for at se deres egne data – og dermed bruge dataene til at skabe forbedringer for deres patienter i deres klinik", siger Jette Kolding Kristensen.

Fuldt dækkende billede er vigtigt

I Diabetesforeningen ser chef for Forskning & Analyse, Tanja Thybo, også frem til, at Dansk Voksen Diabetes Database giver et fuldt dækkende billede fra almen praksis, hvor langt de fleste danskere med type 2-diabetes behandles.

"Det er meget vigtigt for personer med diabetes, at der foregår et konstant arbejde for at sikre kvaliteten af deres behand­ling. Det kræver data, så vi ved hvad, der sker. Derfor er det godt, at de fleste praktiserende læger nu deler deres data, så kvaliteten kan bedømmes og løftes der, hvor det kommer patienterne bedst til gavn, siger Tanja Thybo.