RKKP's bestyrelse afsluttede prioriteringsproces 2021 på et møde den 2. september.

8 nye databaser bliver etableret frem mod 2023. 6 databaser bliver bragt til ophør. 17 databaser har søgt om etablering, men har fået deres ansøgning afvist.

RKKP's Videncenter takker alle, der har søgt om etablering af databaser eller har leveret oplysninger om eksisterende databasers drift.

Se resultatet af prioriteringsprocessen

Om Prioritering 2021

 
Prioriteringsprocessen har bestået af:

  • En evaluering af alle eksisterende kliniske kvalitetsdatabaser
  • Mulighed for at søge om etablering af nye databaser
  • Gennemgang af mulige områder, hvor der vurderes at mangle databaser

Se beskrivelse af prioriteringsprocessen 

Prioritering af databaser.jpg