Et nyt Dansk Diabetes Register, som rummer både børn og voksne samt type 1 og type 2 diabetes, og med evidensbaserede indikatorer, der er relevante for klinikere og ledere på hospitaler, i almen praksis og på Steno Diabetes Centrene. Det er formålet med et projekt, som RKKP nu starter i samarbejde med det Nationale Diabetes Netværk og finansieret af Novo Nordisk Fonden.

Behov for revision af indikatorerne
Oprettelsen af Steno Diabetes Centrene medfører betydelige organisatoriske ændringer i behandlingen af patienter med diabetes. Derfor er der behov for at gennemgå de nuværende indikatorer med henblik på evidens og relevans, og at afklare muligheden for at tilføje flere resultatindikatorer og PRO.

Mål om mindre manuel registrering
I dag indberettes data for diabetespatienter tilknyttet hospitaler i fem forskellige systemer, og registreringen finder sted på forskellige tidspunkter i de enkelte indberetningssystemer. For at mindske dobbeltregistrering er der derfor behov for at reducere i de variable, der kræver manuel indtastning, og i højere grad inkludere data fra laboratorieregistret og andre centrale registre.

Første resultater forventes i 2023
Projektet forventes afsluttet i 1. kvartal 2022, og de første resultater forventes klar i 2023.

Indtil da fortsætter de tre nuværende databaser på diabetesområdet uændret. Det drejer sig om Dansk Voksen Diabetesdatabase, Dansk Register for Børne- og Ungdomsdiabetes og DiaBase (screening for diabetiske øjen­komplikationer).

Diabetes.jpg