Benchmark-analyser foretaget af RKKP for DMCG.dk og landets regioner har afdækket regionale forskelle i overlevelse inden for fire cancer-områder. Forskelle som primært er betinget af forskelle i diagnostik af tumorer og i behandling. Socioøkonomiske faktorer har bidraget til at nuancere konklusionerne, men de forklarer ikke forskelle i overlevelse efter en cancer-sygdom. I undersøgelsesperioden (2012-2017) bliver de regionale forskelle mindre.

Benchmark III-projektet
Siden 2018 har RKKP i et samarbejde med DMCG.dk undersøgt overlevelsen i Danmark efter modermærke- og pancreaskræft, gliomer (hjernetumorer) samt kræft i spiserør, mavemund og mavesæk. Det er sket i Benchmark III, der er det tredje projekt om forskelle i kræftbehandling. Formålet var at undersøge, om der er regionale og socioøkonomiske forskelle i overlevelsen efter en kræftdiagnose for de fire sygdomsområder.

For flere kræfttyper tegner der sig et billede af regionale forskelle i overlevelsen. For eksempel efter modermærkekræft, hvor forskellene især kan forklares ud fra tumorstadie og –tykkelse – og efter pancreaskræft, hvor overdødelighed i nogle regioner er forbundet med omfanget af kirurgisk behandling. 

Resultaterne fra Benchmark III-projektet er blevet publiceret i artikler i Ugeskrift for Læger om melanom- og pancreascancer samt en rapport om cancer i spiserør, mavemund og mavesæk. Den sidste analyse om gliomer forventes offentliggjort i 2020.

Læs mere om resultaterne fra Benchmark III-projektet.

Bidrag til målrettet forbedring
En benchmark-rapport kan være medvirkende til en mere målrettet forbedringsindsats i relation til cancerbehandlingen ved at pege på ulighed i diagnostik, behandling og overlevelse.

"Benchmark-studiet om modermærkekræft har bidraget med øget fokus på social og geografisk ulighed i melanomdiagnostik, og vi graver nu et spadestik dybere i flere kommende studier, for at identificere årsager til uens tumorstadie på diagnosetidspunktet i Danmark. Heldigvis viste studiet også, at der er en ensartet behandling af modermærkekræft i Danmark – når først patienten er kommet til læge." udtaler Lisbet Hölmich, professor, overlæge, dr. med, formand for Dansk Melanom Database.

For pancreaskræft viser rapporten, at der har været en stigende andel af kirurgisk behand­lede patienter i de senere år. På længere sigt vil dette bidrage til at reducere den regionale variation i patienternes overlevelse.

Regionale forskelle i kræftpatienters overlevelse bliver mindre.jpg