RKKP-bestyrelsen vedtog i november 2020 målsætninger for RKKP i 2021 på basis af RKKP-strategien "Viden til et bedre sundhedsvæsen"

Strategiperioden er samtidig udvidet, så den nu løber fra 2019-2023. Udvidelsen sker for at give plads til bl.a. etablering af nye databaser og udvikling af de eksisterende databaser.