Det er alvorlige tider - og RKKP's Videncenter og de kliniske kvalitetsdatabaser står til rådighed for levering af data, ligesom vi gerne bidrager med fortolknings- og analysekompetence.

I øjeblikket er vi bl.a. i gang med at inkludere data om COVID-19 i Dansk Intensiv Database, så ledere og klinikere i sundhedsvæsnet hurtigt kan få oplysninger om behandlingen af COVID-19.

Databaserne vil også kunne vise, hvordan kvaliteten i behandlingen af andre akutte sygdomme påvirkes af COVID-19-krisen, f.eks. for patienter med apopleksi, akutte hospitalskontakter, hjertestop eller hoftenære lårbensbrud

RKKP's ledelse står til rådighed for en dialog om konkrete muligheder. Skriv eller ring til direktør Jens Winther Jensen på jwj@rkkp.dk eller 2488 8428.

Forskningsadgang til databaserne

På anmodning af Sundhedsministeriet har RKKP indført hastebehandling af ansøgninger om data til godkendte COVID-19-relaterede forskningsprojekter.

Se ansøgningsproceduren 

Vi er allerede i dialog med en forskningsgruppe om at levere data til prædikative modeller, der kan hjælpe med at udvælge kræftpatienter, som vil have større gavn af præhabilitering i denne periode, hvor pandemien raser - for derefter at komme tilbage i et kirurgisk behandlingsforløb.

Og vi er klar til at kunne levere data til mange flere COVID-19-relaterede forskningsprojekter.