RKKPs bestyrelse styrker databasearbejdet.png


RKKP's bestyrelse ønsker, at de kliniske kvalitetsdatabaser får mulighed for at spille en endnu større rolle i kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet. De har derfor besluttet, at der fremover skal drives mindst 85 databaser – og gerne flere. Det er intentionen, at RKKP's Videncenter styrkes økonomisk, så der bliver bedre mulighed for at understøtte driften af de 85+ databaser. Bestyrelsen ser dette som et vigtigt skridt i at realisere RKKP's ambitiøse strategi 2019-2022.

Databaserne skal spille en større rolle
På et møde den 20. januar behandlede RKKP's bestyrelse den evaluering af de eksisterende kliniske kvalitetsdatabaser, som blev gennemført i efteråret 2019.

Konklusionen var, at databaserne spiller en vigtig rolle i det danske sundhedsvæsen - og at de kan spille en større rolle, hvis der bliver bedre understøttelse af etablering, drift, vedligehold og udvikling af databaser.

Bestyrelsesformand og koncerndirektør Ole Thomsen fortæller om beslutningen: "Vi glæder os over den brede opbakning til de kliniske kvalitetsdatabaser fra både læger, sygeplejersker og andre fagfolk – og over den faglige støtte til en bredere anvendelse af databaserne. Vores klare intentioner om at skaffe tilstrækkelig finansiering til fortsat udvikling af RKKP og til at drive et større antal databaser skal ses i den sammenhæng".

Bedre support og nye databaser på vej
Målet med beslutningen om at skabe bedre vilkår for databaserne er også at sikre grundlaget for styregruppernes fortsatte engagement i arbejdet i og omkring databaserne.

Hvor mange nye databaser, der skal etableres, og hvornår vil bestyrelsen afgøre den 30. marts.

Når det gælder de 83 eksisterende databaser har vi besluttet at prioritere 77 – 10 af dem med finansiering af nødvendig ekstraordinær udviklingsaktivitet.

Se liste over prioriterede databaser.

Farvel til seks eksisterende databaser
Seks databaser bringes til ophør i nuværende form. Bestyrelsen anerkender det store arbejde, der er gjort i og omkring disse databaser, men der er faktorer, som forhindrer en fortsat drift.

De seks databaser er:

  • Den Danske Database for Hepatitis B og C
  • Landsdækkende klinisk database for kontaktallergi
  • National Database for Søvnapnoe
  • Dansk Hovedtraume Database
  • Dansk Penis Cancer Database
  • Dansk Frakturdatabase

Styregrupperne får nu mulighed for at søge om etablering af en ny database på området på lige fod med andre ansøgere.