Vi byder velkommen til de følgende fem databaser under etablering/netop etableret.

  • Familiær Hyperkolesterolæmi
  • Databasen for thyreoideasygdomme
  • Database for ældre og skrøbelige patienter
  • Dansk Hjertestopregister
  • Database for Angst

For de sidste fire på listen er endelig velkomst afhængig af, at de kan opnå godkendelse ved Sundhedsdatastyrelsen.

RKKP's Videncenter havde håbet at byde velkommen til mindst tre yderligere databaser. Desværre forhindrer COVID-19 krisen, at RKKP-bestyrelsen kan mødes og træffe den endelige beslutning om prioritering af yderligere databaser.

RKKP's faglige råd har peget på en række databaser/områder som evt. relevant for etablering

Databaser/områder som er vurderet evt. relevant på kort sigt

Bestyrelsen vil forventet på møde i juni 2020 tage stilling til, hvilke af disse databaser, der prioriteres på kort sigt (2021-2022).

Følgende databaser prioriteres ikke på det nuværende grundlag. Ansøgerne har fået direkte besked om baggrund for det.

Databaser, der ikke prioriteres på kort sigt

To databaser er henvist til evt. monitorering via samarbejde med eksisterende databaser

  • DBCG-DCIS  (samarbejde med Dansk Brystcancer Register)
  • Dansk register for kronisk nyresygdom (samarbejde med Dansk Nefrologisk Selskabs Landsregister ).

Mere om processen

Læs mere om processen og baggrunden for ovenstående beslutninger.