Når Danske Kræftforskningsdage d. 30. og 31. august 2018 slår dørene op til landets største konference inden for kræftforskning- og behandling, er formålet at sætte fokus på og styrke samarbejdet på tværs af faggrupper, specialer og regioner. Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC) og De Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) står bag konferencen.

Læs mere her: http://www.dccc.dk/nyheder/kraftsamarbejdet-skal-styrkes-konference-samler-alle-aktorer-inden-for-kraftomradet/