Vision, mission og værdier for RKKP blev vedtaget af RKKP's bestyrelse i juni 2018. De vil danne baggrund for etablering af opdaterede mål for RKKP frem mod 2019.
Se Vision, Mission og værdier her