RKKP's faglige epidemiologiske leder Henrik Møller er blevet tilknyttet Aalborg Universitet som Professor i Kræftepidemiologi og Sundhedstjenesteforskning.

Med denne udnævnelse forstærkes de eksisterende samarbejdsrelationer mellem RKKP og Aalborg Universitet og Region Nordjylland, særligt med Center for Klinisk Sundhedstjenesteforskning.

Centret er under ledelse af professor Jan Mainz og professor Søren Paaske Johnsen.

RKKP ser frem til et styrket samarbejde om den forskningsmæssige anvendelse af RKKP's databaser og samtidig faglig udvikling i RKKP's Videncenter.