I dag er World Patient Safety Day https://www.who.int/campaigns/world-patient-safety-day/2019.

I RKKP kan vi bidrage til at forbedre patienternes sikkerhed ved at gøre opmærksom på og understøtte dialog i styregrupperne om 'below-benchmark data'.

På den måde skaber vi basis for læring og forbedring af sundhedsvæsenets ydelser, så patienterne ikke påføres unødig skade.

Speak up for patient safety!

Billede hjside.jpg