PRO-Psykiatri er en ny metode, der kan understøtte patienternes muligheder for at være aktivt med i de beslutninger, der træffes om behandling og pleje. PRO-Psykiatri benytter spørgeskemaer til rapportering af helbredsoplysninger. Oplysningerne bruges først og fremmest i den kliniske dialog mellem patient og behandler. Dernæst anvendes PRO i de kliniske kvalitetsdatabaser for depression og skizofreni til monitorering og udvikling af den patientoplevede kvalitet. Du kan få mere viden her: http://www.pro-psykiatri.dk/
 

Du finder program og kan tilmelde dig implementeringskonferencen her: https://rn.plan2learn.dk/KursusValg.aspx?id=66360