Oplæg_Workshop_031219.JPG

Mads Koch Hansen fra Sygehus Lillebælt viser eksempel på visuel formidling af data.

Spørgsmålene er mange – og diskussionslysten er stor – da 65 ledere og klinikere møder op i Huset Middelfart den 3. december 2019 til RKKP's workshop: Data :: Viden :: Forbedringer. Eksempler fra Vejle og Kolding danner baggrund for udveksling af erfaringer blandt deltagerne.    

Tre perspektiver på datastøttet kvalitetsudvikling
Hvordan kan vi bruge den viden, som vi skaber i fællesskab, til at gøre sundhedsvæsenet bedre? Hvad er ledelsens rolle i arbejdet med datastøttet kvalitetsudvikling? Hvad har klinikerne brug for, når de skal forstå data og omsætte dem til forbedringer? Hvordan flytter vi noget for patienterne?

Ifølge Mads Koch Hansen, lægelig direktør på Sygehus Lillebælt er det vigtigt, at ejerskab og ansvar ligger hos klinikerne. Ledelsen skal undre sig over data og stille nysgerrige spørgsmål. Et visuelt overblik over data er her en god støtte til tidligt at spotte ændringer i performance.

Hvis det skal give mening for klinikerne at arbejde med data, så skal det foregå "bottom-up", fastslår ledende overlæge Hans Rahr fra Vejle Sygehus og viser en række eksempler fra praksis. Indsatsen skal tage udgangspunkt i et reelt problem og give mulighed for feedback af resultater. Manglen på tidstro data i et brugbart format og gode analyseværktøjer er derfor en udfordring.

"Det skal fungere og skabe hurtige resultater for patienterne - ellers kommer det ikke til at ske". Så klart er lægefaglig konsulent Henrik Rasmussens budskab, da han sætter spot på brug af data i almen praksis. Her vækker en forløbsplan for den enkelte patient især publikums interesse. Forløbsplanen bruger intelligente visninger af individuelle mål til at sikre ensartet høj kvalitet.

Hvordan kommer vi fra data til viden til forbedring?
I eftermiddagens workshops er fokus, hvad ledelse, klinikere og kvalitets­medarbejdere skal gøre for at optimere datastøttet udvikling og forbedring af behandlingen – og hvem skal gøre hvad?

Wordcloud_Workshop_031219.pngOrdene stammer fra de plancher med overvejelser, deltagerne præsenterer for hinanden om eftermiddagen.

Dagen slutter med en opsamling, hvor RKKP's direktør Jens Winther Jensen takker for det store engagement og gode debatter samt input til det fremadrettede arbejde i databasestyregrupperne.