På årets anden vintermorgen samles 32 medarbejdere fra RKKP og KMD i Mødecenter Odense. Det er blevet tid til kick-off for projektet: 'Digital Transformation af RKKP'.

RKKP's direktør Jens Winther Jensen lægger ud med at skitsere den strategiske retning for RKKP.

"Hvorfor nu digital transformation af RKKP? Det lyder af noget med data og it. Det er det også, men det er ikke det vigtigste, vi laver. Det handler om at skabe viden til et bedre sundheds­væsen - i en tæt dialog med fagfolk og i et samspil med patienter".

En digital transformation er en nødvendig forudsætning for, at RKKP kan realisere sin strategi og sikre, at den rette information kan leveres til de rette personer, i rette tid og i rette format.

Udfordringer og løsninger 

Værdien og potentialet i data realiseres ikke tilstrækkeligt i dag. Det skal projektet lave om på, bl.a. ved at:

  • få tidstro data ind, fjerne dobbeltregistreringer og mindske manuel indberetning
  • ophæve "silotænkningen" og gøre det muligt at koble data på tværs af databaser
  • udvide kredsen af målgrupper og udvide brug af data hos nuværende målgrupper

Det skal kort sagt være lettere og hurtigere at få data indsamlet, og det skal være muligt at få de rette data mere i spil hos de forskellige målgrupper - herunder også patienter og pårørende.

Faser og spor i projektet

Projektet består af tre faser: En analysefase, en anskaffelses­fase og en gennem­førelsesfase.

I første omgang gælder det analysefasen, som starter i december måned og varer til juni 2020.

Analysefasen er delt op i fire spor:

Spor 1: Inddata - effektiv datafangst

Spor 2: Dataindhold - fælles fundament

Spor 3: Uddata - målrettet formidling

Spor 4: Informationssikkerhed - sikre data

Analysefasen skal vise, hvad RKKP's brugere har brug for. Dernæst skal vi se på, hvordan det teknologisk kan lade sig gøre - og om vi kan få midler fra regionerne til at realisere løsningerne.

Businesscasen skal være klar til juni 2020. Hvis projektet får midler, starter anskaffelsesfasen, som løber fra juli 2020 til marts 2021.

Følg med i projektforløbet

Fra starten af næste år vil du løbende kunne følge med i projektet her på RKKP's hjemmeside.

Vi kommunikerer også direkte om projektet til medarbejdere i regionerne og andre interessenter.

  
Digital Transformation - Kick-off - web.jpg