I februar godkendte bestyrelsen RKKP's strategi 2019-2022, som sætter
retningen for RKKP. Målsætningerne for 2019 er vi lykkedes godt med, og vi skal nu i gang med nye i 2020, siger direktør Jens Winther Jensen bl.a. i sin nytårshilsen til databasernes styregrupper.

Læs seneste nyhedsbrev rettet mod databaser og dmcg'er