Veje til bedre diagnoser. Hvor tit sker der fejl? Hvor går det galt? Og hvad kan der gøres ved det?

Diagnosefejl – et overset patientsikkerhedsproblem
Manglende, forsinkede og forkerte diagnoser er et patientsikkerhedsproblem, der hidtil ikke har været så stort fokus på. Dansk Selskab for Patientsikkerhed (PS!) og Patienterstatningen har nu gennemført en analyse med baggrund i Patienterstatningens datamateriale. Analysen sætter fokus på den diagnostiske proces og ser på mulige årsager og mønstre, der kan ligge bag, når denne proces ikke ender med det optimale resultat. Formålet er at skabe forbedringer for patienterne samt veltilrettelagte og trygge arbejdsbetingelser for sundhedsvæsenets personale.

Kliniske kvalitetsdatabaser bør indeholde indikatorer
”Det fjerde mål i det nationale kvalitetsprogram: 'Behandling af høj kvalitet' bør udvides til 'Diagnostik og behandling af høj kvalitet' og i forlængelse heraf, bør der – hvor de ikke alle­rede er i forvejen - indføres konkrete standarder og indikatorer for diagnostik af høj kvalitet i alle de kliniske data­baser i lighed med de eksisterende standarder og indikatorer for behandling", siger formand for Lægeforeningen Andreas Rudkjøbing i rapporten.

Læs rapporten: "Veje til bedre diagnoser"
Rapporten: "Veje til bedre diagnoser" blev offentliggjort på det årlige seminar i Patient­sikker­heds­­rådet den 5. december. Du kan finde den på Dansk Selskab for Patientsikkerheds hjemme­side: https://patientsikkerhed.dk/materialer/veje-bedre-diagnoser/