Især yngre kvinder får foretaget markant færre aborter. På fem år er antallet af provokerede aborter blandt 20-24 årige kvinder faldet med 24 procent, viser tal fra Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram. Den væsentligste årsag er, at langt flere bruger hormonspiraler.

 

Antallet af provokerede aborter fortsætter generelt med at falde blandt danske kvinder. Men det største fald ses hos de unge kvinder, som får foretaget markant færre provokerede aborter.

Kvinder i alderen 20-24 år får i dag 24 procent færre provokerede aborter i første trimester end for fem år siden.

For kvinder mellem 15-19 år er antallet af aborter i samme periode faldet med 21 procent. Det viser tal fra Tidlig graviditet og abort kvalitetsdatabase i Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP).

- Det markante fald i antallet af aborter dokumenterer, at kvinderne i vid udstrækning er ansvarlige og bruger antikonception. Det er altså ikke rigtigt, at kvinder bruger aborter som prævention, understreger professor Øjvind Lidegaard fra Rigshospitalet som er formand for Tidlig Graviditet og Abort Kvalitetsdatabase i RKKP.

Fald skyldes spiraler

Cirka 40 procent af alle kvinder i alderen 15-49 år bruger i dag en eller anden form for hormonel prævention. Det er samme andel som for 10 år siden. Men i løbet af de seneste ti år er der sket en markant udvikling i hvilken type af hormonel prævention, kvinder bruger.

- I løbet af de sidste 10 år er der sket en stor nedgang i brugen af p-piller til fordel for hormon-spiraler, som anvendes af omkring halvdelen af kvinder, som bruger hormonel antikonception. Det er især middeldosis-spiralen Kyleena, som har vundet frem i de senere år, påpeger Øjvind Lidegaard:

- Kvinder er skiftet fra p-piller, hvor de skulle huske at tage en pille hver eneste dag, til hormonspiraler, som er effektive til at forebygge graviditet. Det har medvirket til det fald, vi ser i antallet af provokerede aborter blandt de unge kvinder.

Fra 2017 falder brugen af p-piller hvert år til fordel for hormonspiral. Nu er anvendelsen af p-piller helt nede på 13 procent. Blandt brugere af hormonel antikonception tegner p-piller sig for cirka en tredjedel, mens halvdelen anvender hormonspiral.

- Af alle de 20-24 årige som i dag benytter hormonel antikonception bruger halvdelen hormonspiral. Det er enormt interessant. Forklaringen på faldet i de provokerede aborter ligger primært i et skift i brugen af antikonception fra p-piller til hormonspiraler blandt de yngre kvinder, understreger Øjvind Lidegaard.

Menstruations-apps giver tidlig abort

Samtidig med, at antallet af aborter falder markant, så afdækker data fra Tidlig Graviditet og Abort Kvalitetsdatabase i RKKP også en anden positiv udvikling, nemlig, at kvinder får foretaget aborten stadigt tidligere.

For tyve år siden fik tyve procent foretaget aborten inden graviditeten var 7 uger. Nu sker 63 procent af alle provokerede aborter inden 7 uger. Det viser de nyeste tal, som er trukket fra landets hospitaler fra 1. juli 2021 - 30. juni 2022. Tallene viser også, at 79 procent af alle provokerede aborter sker inden 8 uger.

- Kvinder opdager graviditeten stadigt tidligere. Det skyldes blandt andet de menstruations-apps, som især yngre kvinder har på deres mobiltelefon. Jeg kender kun få yngre kvinder, som ikke bruger en menstruations-app, tilføjer Øjvind Lidegaard:

- App'en viser, når kvinden er gået to dage over forventet menstruation – så får de lavet en graviditetstest. Kvinderne ved altså, at de er gravide allerede få dage efter, at de skulle have haft deres menstruation.

- En anden faktor, som har haft betydning, er flytningen af de medicinske aborter fra hospitalerne til de praktiserende speciallæger, som ofte ikke har nogen ventetid for denne gruppe af patienter.

Øjvind Lidegaard understreger, at det er en stor fordel, at kvinderne kommer tidligere, fordi det er forbundet med færre infektioner og komplikationer jo tidligere aborten foretages.

- Jeg må bare understrege, at tallene også her viser, at kvinderne er ansvarlige. De venter ikke til sidste øjeblik med at afbryde deres graviditet, kvinderne kommer stadigt tidligere og får foretaget deres abort.

Figur

Udvikling i graviditetslængde ved 1. trimester provokeret abort fra 2001-2022

 

Tidlig Graviditet og Abort Kvalitetsdatabase (TiGrAb)

Tidlig Graviditet og Abort Kvalitetsdatabase (TiGrAb) har til formål at monitorere kvaliteten af behandlingspraksis inden for spontan abort, provokeret abort og ekstrauterin graviditet, samt følge andelen af patienter, som udvikler komplikationer til de forskellige behandlingstyper.

Professor Øjvind Lidegaard fra Rigshospitalet er formand for Tidlig Graviditet og Abort Kvalitetsdatabase i RKKP. 

Årsrapport 2021/22 fra Tidlig Graviditet og Abort Kvalitetsdatabase.