På COVID-19 webinaret glæder vi os til at fremlægge resultater fra national kortlægning og analyse af COVID-19 pandemiens konsekvenser med afsæt i de kliniske databaser i Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram. 

 

Hvilke konsekvenser har COVID-19 pandemien haft for udredningen og behandlingen af andre sygdomme i Danmark? Hvordan har pandemien påvirket kvaliteten i udredningen og behandlingen af for eksempel kræft, kroniske sygdomme og psykiske sygdomme i Danmark? Er den sociale ulighed i sundhed blevet forværret under pandemien i Danmark?

Disse spørgsmål er de seneste to år undersøgt i COVID-19 projektet ved Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) med udgangspunkt i de kliniske kvalitetsdatabaser og øvrige befolkningsregistre.

Vi præsenterer resultaterne af dette vigtige projekt og sætter det i et større perspektiv på et webinar den 14. december 2022 kl. 13.00-15.40, hvor der vil være en række oplæg og afslutningsvist en paneldebat.

Mød blandt andre professor Jan Mainz fra Psykiatrien Region Nordjylland, professor Berit Andersen fra Regionshospitalet Randers, overlæge Agnethe Vale Nielsen fra Sundhedsstyrelsen, overlæge Torben Mogensen fra Lungeforeningen, professor Ismail Gögenur fra Sjællands Universitetshospital og Københavns Universitet og professor Merete Nordentoft fra Psykiatrisk Center København og Københavns Universitet

Vi glæder os til at dele og debattere undersøgelsens resultater – og håber, at du har mulighed for at deltage!

Se program og tilmeld dig her

 

COVID-19 webinar

Hvor: Microsoft Teams (link fremsendes ifm. tilmelding).

Hvornår: 14. december 2022 kl. 13.00-15.40

Læs program og tilmeld dig her