De danske traumecentre redder flere patienter end forventeligt efter international standard. Det viser helt nye data fra Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram. Mens lægerne er blevet meget bedre til at stoppe blødninger, så er de alvorlige hovedskader ofte livstruende.

 

Kvaliteten på de fire danske traumecentre ligger helt i top. Faktisk overlever flere svært tilskadekomne patienter på landets traumecentre end forventeligt efter international standard, viser nye tal fra Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP).

- Det er utrolig flot, at de danske traumecentre ligger over niveau for forventelig overlevelse. Selvom der er små forskelle mellem de fire traumecentre, så klarer alle fire traumecentre sig godt, siger specialeansvarlig overlæge Morten Schultz Larsen fra Ortopædkirurgisk Afdeling, OUH og formand for Dansk Traumeregister i RKKP:

- Det er værdifuldt for patienterne at vide, at hvis du kommer svært til skade og kommer ind på et dansk traumecenter, så kan du regne med, at du får den bedste behandling.

Ny beregningsmodel

 

Dansk Traumeregister har for første gang udarbejdet en overlevelsesanalyse efter en matematisk anerkendt model, som renser tallene, så de kan sammenlignes på tværs internt i Danmark men også internationalt. 

Modellen justerer patienternes dødelighed for, hvor alvorlige patientens skader er, patientens fysiologiske tilstand ved ankomst til traumecentret og andre faktorer som komorbiditet og alder, som kan påvirke overlevelsen.

- Problemet med vores tidligere mortalitetstal har været, at jo flere traumepatienter du tager ind med lettere skader, des lavere vil din mortalitetsprocent være. Nu kan vi dokumentere, at vi ligger helt i top, når vi sammenligner os med Storbritannien, USA og Tyskland, understreger Morten Schultz Larsen.

Stopper blødninger effektivt

 

Morten Schultz Larsen har mere end 25 års erfaring i at behandle traumepatienter, og når han skal pege på hvilke nybrud, der har haft størst betydning for patienternes overlevelsen, så fremhæver han røntgenlægernes evne til at stoppe indre blødninger.

- Det har haft stor betydning for traumepatienters overlevelse, at røntgenlæger kan standse indre blødninger med katetre gennem lysken. Men på den lange bane har traumecentrenes minutiøse systematik og det tværfaglige samarbejde på højt specialiseret niveau lige så stor betydning, siger Morten Schultz Larsen og peger på det team af højt specialiserede læger, som står klar, når patienten ankommer og den manual, som alle følger slavisk for at sikre patienten den bedste behandling.

Mens traumecentrene har stor succes med at stoppe blødninger, så står lægerne stadig med store udfordringer over for de svære hovedskader.

- Patienter med svære hovedtraumer er ofte dem, der stadigvæk dør. Trods stort fokus har vi endnu ikke knækket koden til at opnå den samme fremgang i overlevelsen for patienter med alvorlige hovedskader, siger Morten Schultz Larsen.

Efterlyser data fra akutsygehuse

 

Dansk Traumeregister i RKKP blev etableret 1. januar 2015 med det formål at følge og dokumentere kvaliteten af behandlingen på danske traumecentre. Nu kan registret for første gang dokumentere, at patienterne på danske traumecentre får kvaliteten af behandlingen på samtlige traumecentre er helt i top.

Men ud over de fire traumecentre er der 17 akutsygehuse, som også modtager svært tilskadekomne patienter. Men den patientgruppe, som bliver behandlet på landets akutsygehuse, har Dansk Traumeregister ikke data på.

- Vi har data på næsten alle patienter på traumecentre. For at få et fuldstændigt overblik, arbejder vi derfor på at inkludere data fra akutsygehuse, så vi også kan følge kvaliteten af behandlingen for den patientgruppe, fortæller Morten Schultz Larsen.