I otte ud af ti hjertestop går lægfolk i gang med hjertelungeredning. For tyve år siden var det kun to ud af ti. Samtidig har Danmark rekord i antallet af hjerteløbere. Det er rørende og vidner om en stor næstekærlighed, siger professor.

 

Hvis du falder om med hjertestop, er der stor sandsynlighed for, at et af dine medmennesker skynder sig at smide sig på knæene og gå i gang med 30 tryk og to pust – hjertelungeredning.

- Samtidig er over 140.000 danskere tilmeldt hjerteløberordningen – det er et langt højere antal per indbygger end noget andet land i verden. Det er unikt, at så mange smider alt, hvad de har i hænderne for at redde andres liv. Jeg er imponeret over, hvor meget danskerne gerne vil træde til og hjælpe, siger Fredrik Folke, professor og overlæge fra Region Hovedstadens Akutberedskab.

I 2021 trådte vidner og førstehjælpere til med genoplivning i 79 procent af alle hjertestop uden for hospital. I 2001 var tallet kun 20 procent. Det viser tal fra Dansk Hjertestopregister i Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP), hvor Fredrik Folke er medlem af styregruppen.

Og danskernes store villighed til at hjælpe ved hjertestop har stor betydning for patienternes chancer for overlevelse.

- Overlevelsen er cirka tre procent, hvis man blot venter på ambulancen uden at starte hjertelungeredning. Overlevelsen tredobles til 10 procent, hvis du yder hjertelungeredning til ambulancen kommer - også selvom du ikke er verdens bedste til det, siger Fredrik Folke:

- Dansk Råd for Genoplivning, TrygFonden og Hjerteforeningen er sammen lykkes med at få budskabet ud til danskerne om, at det eneste, du kan gøre forkert, er ikke at gøre noget.

Fredrik Folke_Portrætfoto_FF.jpg

Fredrik Folke, professor og overlæge fra Region Hovedstadens Akutberedskab og medlem af Dansk Hjertestopregisters styregruppe.

Data kickstartede udvikling

Ud over oplysningskampagner, hvad er det så, der har gjort, at danskerne nu ikke bare venter på ambulancen, men går i gang med hjertelungeredning?

Fredrik Folke peger på, at det i 2005 blev lovpligtigt for de danske folkeskoler at undervise elever i livreddende førstehjælp. Derudover blev der i 2006 indført et obligatoriske kursus i livreddende førstehjælp ved erhvervelse af kørekort.

- Det, som virkelig gav afsættet til at indføre obligatorisk undervisning i livreddende behandling var, at vi begyndte at måle på området. Da vi begyndte at inddrive data på, hvor mange danskere, der gav hjertelungeredning ved hjertestop, kom der fokus på, at vi faktisk klarede os dårligt i Danmark i forhold til andre europæiske lande, forklarer Fredrik Folke:

- Da vi havde valide data, kunne vi arbejde målrettet på forskellige indsatser for at klæde folk på til at yde livreddende førstehjælp, forklarer Fredrik Folke.

Firedoblet overlevelse

Den store indsats med at få så mange danskere som muligt til at tage kursus i livreddende førstehjælp kan aflæses positivt på overlevelsen efter hjertestop.

På 20 år er overlevelsen efter hjertestop firedoblet. I 2002 overlevede 143 hjertestop uden for hospital. I 2021 overlevede 610.

Overlevelsesprocenten var 13 procent i 2021, og Fredrik Folke håber og tror på, at overlevelsen kan komme helt op på 20 procent.

- Vi skal træne mere i at erkende hjertestop. Mange går galt i byen, når en person er bevidstløs, men trækker vejret abnormt. Flere personer med hjertestop har refleksvejrtrækning i starten (agonal vejrtrækning), og der er det vigtigt at påbegynde hjertelungeredning, hvis personen er bevidstløs og uden normal vejrtrækning, siger Fredrik Folke:

- En tidlig erkendelse af hjertestop er meget vigtig for at øge chancerne for overlevelse. Så når folk ringer 1-1-2, skal vi hjælpe folk til at erkende, om det er hjertestop, det drejer sig om og hurtigt påbegynde hjertelungeredning.

 

Dansk Hjerteregister

Dansk Hjertestopregister har med støtte fra TrygFonden indsamlet data om hjertestop uden for hospital siden 2001 og har været en del af Regioner­ne Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) siden 2021. Årsrapporten 2021 er udarbejdet i det første år efter, at Dansk Hjertestopregister blev en del af RKKP.

Årsrapport 2021 fra Dansk Hjertestopgister