Se 1. version af Drejebog for kommunal deltagelse i de kliniske kvalitetsdatabaser.

Drejebogen er udarbejdet i tæt dialog mellem Kommunernes Landsforening, kommunale repræsentanter i de eksisterende databaser og RKKP's Videncenter.

Drejebogen beskriver blandt andet;

  • Udpegning af kommunale repræsentanter til styregrupper for kliniske kvalitetsdatabaser
  • Kommunikation fra RKKP/kliniske kvalitetsdatabaser til kommunerne og omvendt

Kommunal involvering i definition af fagligt indhold i de kliniske kvalitetsdatabaser (population, indikatorer).

Drejebogen er ét vigtigt skridt i RKKP's strategi om databaser, der dækker det samlede patientforløb – uanset hvilken sektor, det foregår i.

Der er på nuværende tidspunkt to databaser, der indeholder betydelige data om den kommunale behandling: CPOP Opfølgningsprogram for Cerebral Parese og Dansk Hjerterehabiliteringsdatabase