RKKP's bestyrelse opfordrer til, at fem sygdomsområder ansøger om etablering af nye databaser.
I marts 2023 vil bestyrelsen endeligt udvælge to nye databaser til etablering.

RKKP's bestyrelse skal i marts 2023 prioritere to nye databaser til etablering. Som led i processen har bestyrelsen på et møde den 23. november 2022 besluttet, at den gerne vil se ansøgninger om etablering af nye databaser inden for fem sygdomsområder:

  • Kronisk leversygdom
  • Parkinsons sygdom
  • Bipolar lidelse
  • Dobbelt-diagnoser – psykiatri & rusmiddelproblemer
  • Venøs tromboemboli

De fem sygdomsområder er udvalgt blandt i alt 33 områder. Beslutningen er truffet på basis af en samlet vurdering af de 33 områder samt høringssvar modtaget i forbindelse med åben høring

Der er i 2023 alene plads til etablering af to nye databaser. Da der er begrænset plads og mange om buddet, har RKKP's bestyrelse ønsket på forhånd at reducere antallet af ansøgninger, så der ikke bruges unødig klinisk tid med at udfylde og behandle ansøgningerne. Reduktion er sket via vurdering af de 33 områder ift. otte faktorer relateret til bl.a. områdets alvorlighed, volumen og mulighed for at sikre retvisende data.

Se konkret begrundelse for hver af de 33 forslag.

RKKP takker for den store interesse for etablering af databaser, herunder ansøgninger og høringssvar.