Danske Regioners bestyrelse har udpeget de personer, som skal stå i spidsen for bestyrelsen og fagligt råd i det kommende kvalitetsinstitut, Sundhedsvæsenets Kvalitetsinstitut.

Fra 1. januar 2025 står Sundhedsvæsenets Kvalitetsinstitut klar til at styrke arbejdet med at sikre en høj og ensartet kvalitet i patientbehandlingen samt en bedre prioritering og ressourceudnyttelse i sundhedsvæsenet til gavn for patienterne.

Danske Regioners bestyrelse har nu besluttet, hvem der skal stå i spidsen for det nye instituts bestyrelse og faglige råd.

Anne Jastrup Okkels, tidligere hospitalsdirektør for Herlev og Gentofte Hospital, bliver formand for bestyrelsen i Sundhedsvæsenets Kvalitetsinstitut.

Sundhedsfaglig direktør i Danske Regioner, Helene Probst, og regionsdirektør i Region Syddanmark, Jane Kraglund, bliver næstformænd. Bestyrelsen vil desuden bestå af repræsentanter for læger, sygeplejersker, patienter, regionerne og KL.

Fagligt råd

Michael Dall, lægelig direktør på OUH og formand for Behandlingsrådet, bliver formand for fagligt råd. Lægefaglig vicedirektør for Sjællands Universitetshospital, Morten Ziebell, bliver næstformand.

Rådet vil desuden bestå af repræsentanter for de lægevidenskabelige selskaber, det sygeplejefaglige selskab, Danske Patienter, Danske Handicaporganisationer, regionerne og en sundhedsøkonom. Sundhedsstyrelsen, Lægemiddelstyrelsen og KL tilbydes observatørposter i rådet.

Med det nye institut vil regionerne understøtte et styrket, databaseret og mere målrettet arbejde med kvalitet samt en bedre prioritering og ressourceudnyttelse i sundhedsvæsenet til gavn for patienterne. 

Instituttet skal stå for en væsentlig del af arbejdet i det nuværende Behandlingsråd, ligesom Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) indgår i instituttet. Samtidig skal instituttet understøtte arbejdet med lægefaglige kliniske retningslinjer og andre sundhedsfaglige retningslinjer.