Vejledning og vedtægter er i høring frem til d. 9. august 2021 kl. 14.00.

Alle kommentarer og input velkomne til rkkp@rkkp.dk i høringsskema eller direkte i dokumenterne.

Læs mere om baggrund for materialet.

Høringsperioden er forlænget for at sikre databaserne og DMCG'ernes styregrupper bedre tid til at behandle materialet og tage stilling til betydning af materialet for arbejdet i grupperne.