RKKP-bestyrelsen skal i starten af 2023 prioritere to-tre nye databaser til etablering. Inden den 22. august kan derfor fremsendes forslag til nye databaseområder.

 

RKKP-bestyrelsen skal i starten af 2023 prioritere forventet to-tre nye databaser til etablering.

Inden da ønskes en afdækning af mulige databaseområder. Afdækningen af forslag indgår som grundlag i en gennemsigtig kommende prioritering.

Inden d. 22. august kan derfor fremsendes forslag til nye databaseområder til rkkp@rkkp.dk

P.t. efterspørges ikke gennemarbejdede ansøgninger blot angivelse af, at det ses relevant med en database på et givent område. Tilbagemelding kan ske i skema nedenfor.

Den egentlige ansøgningsproces følger denne indledende afdækning og forventes gennemført i 4. kvartal 2022.

I angivelse af område(r) anbefales, at der skeles til forudsætninger for etablering af databaser, hvor det bl.a. kan fremhæves, at nyetablerede databaser:

  • skal have fokus på patientens samlede behandlingsforløb
  • skal have klart afgrænset population ift. eksisterende databaser
  • der skal være enighed om, hvad udgør god kvalitet – og der skal via dataindsamling kunne skelnes mellem god og dårlig kvalitet
  • skal kunne bidrage til kvalitetsudvikling
  • skal kunne sikre data om kvaliteten primært fra eksisterende datakilder

Dette skema kan bruges til indsendelse af forslag: (Tryk på ikon)

Se liste over eksisterende databaser her

Faglige grupper, der har været i dialog med RKKP's Videncenter om etablering af databaser i 2020-2022 behøver ikke melde ind igen – her er interessetilkendegivelse allerede registreret.

Se mere om kommende prioriteringsproces