Data fra over 1 million patienter med en eller flere kroniske sygdomme er for nyligt begyndt at komme fra almen praksis til fem kvalitetsdatabaser. Fremover sker det automatisk, hvilket er et afgørende nyt skridt for det tværsektorielle kvalitetsarbejde.

Der er et stort fokus på at højne kvaliteten i behandlingen af kroniske sygdomme i almen praksis. Og data fra de mange tusinde konsultationer mellem de praktiserende læger og borgere med en eller flere kroniske sygdomme, er et vigtigt middel til at nå målet om løbende sundhedsfaglig kvalitetsudvikling. Derfor samarbejder bl.a. Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) og Praktiserende Lægers Organisation (PLO) på området, og nu er der godt nyt.

RKKP og PLO er netop lykkedes med at etablere automatiske indberetninger af kliniske data til fem kvalitetsdatabaser. Databaserne indeholder informationer fra behandlinger for astma, atrieflimren, KOL, diabetes og hjertesvigt. Kroniske sygdomme som mange danskere lever med, og derfor gavner den automatiske indberetning både nuværende og kommende behandlinger for mange.

Næstformand og medlem af Digitaliseringsudvalget i Praktiserende Lægers Organisation (PLO), Mireille Lacroix siger:

- Der går et stort arbejde forud for det her. Derfor er det på sin plads at fremhæve endnu et eksempel på godt samarbejde i sundhedssektoren, hvor alle har haft kvalitetsudvikling til gavn for patienterne for øje. At de praktiserende læger nu kan bruge mere af deres tid på patientbehandling er også rigtig godt.  

Arbejdet betyder, at der lige nu kommer data fra behandlingen af de mange tusinde borgere, der har en eller flere kroniske sygdomme, ind i de kliniske kvalitetsdatabaser. Løsningen sikrer samtidig gennemsigtighed for den enkelte klinik om, hvad der indberettes, idet de praktiserende læger kan se klinikkens indberettede data.

- For at udvikle kvaliteten i patienternes behandling er det vigtigt, at data dækker hele patientens forløb – både hos praktiserende læge, kommuner og hospitalet. For patienterne er automatisk indberetning fra almen praksis derfor meget glædeligt. I RKKP validerer og analyserer vi alle indkomne data. Med de nye data skal vi være opmærksomme på årsager til variation i kvaliteten og udnytte muligheden for at samarbejde om at udvikle kvaliteten på tværs, siger direktør for RKKP, Jens Winther Jensen, og tilføjer:

- Men det er ikke kun patienterne, som får gavn af, at data viser, hvilken behandling de får i de enkelte lægehuse. Undersøgelser viser positive effekter af dataanvendelse: Når data bruges relevant i kvalitetsudvikling og faglig udvikling, øger det tilfredsheden samt arbejdsglæden og mindsker risikoen for udbrændthed. Kvalitetsdata er en værdifuld ressource, der kan forbedre både patientbehandlingen og arbejdsmiljøet for læger.

De praktiserende læger kan se klinikkens indberettede data i Klinik+ via deres lægepraksissystem.

Indberetningerne tæller på nuværende tidspunkt data på over en million borgere med de pågældende kroniske sygdomme. Patienter, der har flere af de pågældende sygdomme kan fremgå flere gange. Indberetningen er lovpligtig, og det fremgår allerede i dag af klinikkernes privatlivspolitikker til patienterne, at der sendes data til lovpligtige kliniske kvalitetsdatabaser.

Næstformand og medlem af Digitaliseringsudvalget i Praktiserende Lægers Organisation (PLO), Mireille Lacroix:


"Der går et stort arbejde forud for det her. Derfor er det på sin plads at fremhæve endnu et eksempel på godt samarbejde i sundhedssektoren, hvor alle har haft kvalitetsudvikling til gavn for patienterne for øje."