Fra 1. januar 2022 tiltræder Mette Roed Eriksen som afdelingsleder for de 28 nationale kliniske kvalitetsdataser inden for kræftområdet i Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP).

Mette Roed Eriksen får ansvar for udvikling, vedligeholdelse og drift af 28 nationale kliniske kvalitetsdatabaser inden for kræftområdet, når hun fra 1. januar bliver afdelingsleder for Cancer- og Cancerscreeningsområdet i Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP).

Siden november 2020 har Mette Roed Eriksen været konstitueret afdelingsleder for Cancer- og Cancerscreening. Et ansvar hun har løftet så flot, at hun nu fortsætter som afdelingsleder.

- Det er for mig virkelig meningsfuldt at bidrage til den fælles opgave at levere viden til det dygtige sundhedspersonale på landets afdelinger og understøtte den fortsatte positive udvikling af kvaliteten, der er sket på kræftområdet igennem den seneste årrække til gavn for patienterne, siger Mette Roed Eriksen.

Direktør Jens Winther Jensen fra RKKP ser frem til det fortsatte samarbejde med en erfaren og dygtig leder.

- Vi har igennem flere år haft fornøjelsen af at lære Mette at kende som en meget kompetent kollega med et godt blik for både sikker drift og udvikling. I udvælgelsen af ny leder har vi lagt vægt på Mettes dybe kendskab til RKKP og vores samarbejdspartnere, hendes mangeårige erfaring med sundhedsdata og datastøttet kvalitetsudvikling samt hendes gode samarbejdsevner, siger Jens Winther Jensen.

Lydhør og pragmatisk

Det er et vigtigt arbejde, Mette Roed Eriksen sætter sig i spidsen for. Sammen med flere forskellige samarbejdspartnere skal hun motivere og drive udviklingen af kræft-databaserne, så de understøtter behandlingen af patienterne med den altid mest relevante viden.

Det fordrer et tæt samarbejde med databasernes styregrupper, de Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) og ikke mindst afdelingens godt 20 dedikerede medarbejdere.

- Jeg er lydhør og har en pragmatisk tilgang til tingene. Det vil jeg bruge til at opbygge et tillidsfuldt og konstruktivt samarbejde med både ledelseskollegaer, medarbejdere og eksterne samarbejdspartnere. Jeg tror på styrken i, at det er sammen, vi får tingene til at lykkes og sikrer de bedste resultater, understreger Mette Roed Eriksen.

Inden Mette Roed Eriksen blev konstitueret afdelingsleder, var hun i seks år specialkonsulent og databasekontaktperson i RKKP og har dermed et indgående kendskab til arbejdet med databaser og kvalitetsudvikling. Siden hun i 2002 blev uddannet cand. scient. i biologi fra Aarhus Universitet har hun via sine ansættelser i Sundhedsstyrelsen og Region Hovedstaden opbygget en solid og bred viden i forhold til sundheds- og sundhedsdataområdet.