Den 6. december blev landets intensivsenge sidst talt op. Der var kun 10 ledige senge. En ny rapport fra Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram konkluderer, at bufferkapaciteten til at modtage nye patienter med behov for intensivbehandling er bekymrende lav.

 

I en ny rapport er landets intensivsenge blevet talt op. I februar 2021 var der 400 intensivsenge. Ved seneste optælling, den 6. december, var der 310 intensivsenge i hele landet. Et fald på 22,5 procent. Samtidig viser optællingen, at der kun var 10 ledige intensivpladser den 6. december.

Til sammenligning var der i perioden fra 1. februar 2021 til 21. juni 2021 i gennemsnit 77 ledige intensivsenge på landets hospitaler. Det viser Dansk Intensiv COVID-19 rapport fra Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP).

- Det er selvfølgelig et øjebliksbillede, men det viser tydeligt, det vi mærker på afdelingerne. Her er fyldt op, siger overlæge Nicolai Haase fra Intensivafdelingen Rigshospitalet, som har været med til at skrive rapporten:

- Vi står med en daglig stressfaktor, hvor vi skal bruge tid på at finde en ledig seng. Det kan blandt andet indebære overflytning af intensivpatienter til andre afdelinger i regionerne eller midlertidig overflytning til hospitalets opvågningsafdeling.

 

Færre intensivsenge

Rapporten konkluderer, at sammenlignet med i foråret 2021 har Danmark færre intensivsenge til rådighed og bufferkapaciteten til at modtage nye patienter med behov for intensivbehandling er bekymrende lav.

- Vi er heldigvis endnu ikke i en situation, hvor vi bliver nødt til at afvise patienter, som vi har set i udlandet. Det er det, som vi for alt i verden skal undgå, pointerer Nicolai Haase.

Ifølge rapporten blev intensivkapaciteten på landets hospitaler øget i vinteren 2020/2021 i takt med at behovet for intensiv behandling af Covid-19-patienter steg. Da antallet af Covid-19-patienter igen faldt blev intensivkapaciteten fra februar til april tilsvarende nedjusteret.

Men nu er intensivsengene ikke igen fundet frem i takt med det stigende behov. 

Klik for større figur...

Figur 4 ny rapport.png

Færre senge til flere Covid-patienter

Den 29. november var der 61 Covid-19-patienter på intensiv ud af i alt 318 intensivsenge. En uge senere, 6. december, var otte intensivsenge fjernet til trods for, at der var seks flere Covid-19-patienter, som havnede på intensiv.

Rapporten konkluderer da også, at det samlede antal intensivsenge og især antallet af ledige intensivsenge fremstår lavere i december 2021 end tidligere registreret under pandemien.

- Det jeg oplever på min arbejdsplads er, at nedgangen i antallet af intensivpladser hænger sammen med manglende sundhedspersonale, siger Nicolai Haase og forklarer:

- Vi oplever, at den generelle mangel på sygeplejersker på vores hospitaler nu i stigende grad mærkes på vores intensivafdelinger.  Når vi ikke kan rekruttere personale, trækker vi ekstra på dem, vi har. Vi er derfor nødt til at lukke senge for ikke at ende i en negativ spiral.

Uvaccinerede fylder på intensiv

Tallene i Dansk Intensiv COVID-19 rapport viser også, at det i høj grad er de uvaccinerede patienter, som får brug for intensivbehandling.

I alt blev 113 patienter indlagt på Intensiv i løbet af november, og når man ser på vaccinestatus viser det sig, at 57 procent af patienterne er uvaccinerede.

- Det er klart, at den relativt lille gruppe danskere, der ikke er vaccinerede mod Covid-19, fylder uforholdsmæssigt meget blandt de indlagte på intensivafdeling. Det er helt åbenlyst, at vaccinerne beskytter mod alvorlig Covid-sygdom, understreger Nicolai Haase.

 

 

Fakta:

Der er ikke et konstant antal intensivpladser på danske hospitaler. Det er dyrt at have pladserne stående, derfor justeres antallet efter behov. Ifølge Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin bør der ideelt set være et vist antal ledige senge på intensivafdelingerne, så der er bufferkapacitet til at udskifte patienter og mulighed for at kunne modtage akut syge patienter med kort varsel.

Dansk Intensiv COVID-19 rapport er udarbejdet i samarbejde mellem Dansk Intensiv COVID database og Dansk Intensiv Database på opfordring fra Sundhedsstyrelsen. Rapporten er en genoptagelse af en tilsvarende rapportering fra vinteren 2020/2021 (findes på www.cric.nu). Der tilstræbes løbende opdateringer af rapporten med omtrent 14 dages interval vinteren over.

Læs rapporten:

Dansk Intensiv COVID-19 rapport