Tidligere diagnosticering er en af årsagerne til, at patienter med nyrecancer lever længere. Overlevelsen er nu på internationalt niveau, viser tal fra Dansk Renal Cancer database i RKKP.

"The silent killer", kalder professor Lars Lund, nyrekræft, som cirka 1000 danskere hvert år rammes af.

Patienter med nyrekræft får sjældent symptomer på sygdommen, før den er fremskreden. Derfor er nyrekræft den mest dødelige urologiske kræftsygdom.

Men nu viser tal fra Dansk Renal Cancer database i Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP), at der er sket en markant forbedring i overlevelsen for danske nyrecancerpatienter, og overlevelsen ligger nu på internationalt niveau.

- Tidligere var knuderne 10-12 centimeter i diameter, når patienterne kom. Nogle gange kunne jeg mærke tumoren gennem maveskinnet. Nu er knuden typisk fem centimeter. Det har en stor betydning for patientens overlevelse, konstaterer professor, dr.med. og overlæge Lars Lund fra urologisk afdeling på OUH og formand for Dansk Renal Cancer Database.

I perioden 1994-2003 var den relative femårs overlevelse efter nyrecancer i Danmark 39 procent for mænd og 44 procent for kvinder. 2019-2020 var den relative femårs overlevelse for mænd 73 procent og for kvinder 74 procent, mens den observerede etårs overlevelse var på 89 procent.

- Der er ingen tvivl om, at den markante forbedring vi ser i overlevelsen, skyldes, at vi på baggrund af billeddiagnostiske undersøgelser, som oftest laves af andre årsager, kan stille diagnosen tidligere. Derudover har vi i dag bedre kirurgisk og medicinsk behandling, siger Lars Lund.

Håber på biomarkører

Men trods de store fremskrift er nyrecancer stadig en meget alvorlig sygdom, som stadigt flere rammes af, primært på grund af vores stigende levealder.

- En ud af fem patienter har metastaser, hvor kræften har spredt sig, når de kommer til os, og 30 procent udvikler metastaser efter hurtig operation, hvor vi enten fjerner knuden eller hele nyren, hvis knudens størrelse nødvendiggør det, understreger Lars Lund.

Derfor leder Lars Lund og hans urologi-kollegaer over hele verden med lys og lygte efter biomarkører, som vil kunne hjælpe lægerne med at fange patienterne endnu tidligere.

- Det er som at finde en nål i en høstak, men vi er i gang med studier, hvor vi undersøger aminoglykaner, som vi ved stiger ved visse kræftformer. Vi tager blodprøver på patienter med aggressive kræftformer før og efter operation, og vi ser spæde positive tegn på, at vi har fat på den rigtige biomarkør. Det tegner positivt, og det vil i så fald have stor betydning for nyrecancerpatienters overlevelse, siger Lars Lund.

Fakta

  • Nyrecancer er den mest dødelig urologiske kræftform i Danmark
  • Næsten 25 procent af de cirka 45.000 årlige kræfttilfælde er urologiske kræftformer, som er en samlebetegnelse for kræft i: binyrer, prostata, blære, urinleder, nyrebækken, testikler, penis, retroperitoneum og nyrer.
  • Antallet af nyrekræfttilfælde er stigende. Det skyldes primært, at vi bliver ældre.
  • Sygdommen debuterer hyppigst i 60-70 års alderen
  • Flest mænd rammes af nyrecancer: 22,6 per 100.000 er mænd og 9,3 per 100.000 er kvinder.

Læs meget mere i årsrapporten fra Dansk Renal Cancer database