Med oprettelsen af et nyt institut samler Danske Regioner kræfterne for kvalitetsudvikling og prioritering samt styrker arbejdet med kliniske retningslinjer. Kvalitetsinstituttet skal bestå af RKKP og Behandlingsrådet, som samles i én organisation.

Danske Regioners bestyrelse godkendte den 7. marts 2024 oprettelsen af Sundhedsvæsenets Kvalitetsinstitut. Det betyder, at RKKP og Behandlingsrådet samles i én organisation, hvis formål bliver at bidrage til høj og ens kvalitet i det kliniske arbejde.

I dag foregår arbejdet med kvalitet og prioritering i det danske sundhedsvæsen i flere forskellige organisationer, som hver især arbejder med at udvikle kvaliteten og bruge ressourcerne bedst muligt. Med den nye organisation ønsker Danske Regioner at styrke arbejdet med kliniske retningslinjer, skabe større synergi og samlet retning for arbejdet.

Sundhedsvæsenets Kvalitetsinstitut skal være med til at støtte, at de lægefaglige specialer udarbejder nationale kliniske retningslinjer. Det er dog stadig de enkelte lægefaglige specialeselskaber under De Lægevidenskabelige Selskaber (LVS), der hver især skal stå for tilblivelsen af de kliniske retningslinjer inden for deres respektive specialer.

RKKP består i dag af 82 kliniske kvalitetsdatabaser, som inden for hver sit sygdomsområde bidrager med vigtig datastøttet viden til kvalitetsudvikling for patienterne. Derudover har RKKP et retningslinjesekretariat, som understøtter Danske Multidisciplinære Cancer Gruppers udvikling af kliniske retningslinjer på kræftområdet. Kliniske retningslinjer er det praktiske redskab, læge og patient kan tage udgangspunkt i, når der skal tages beslutninger om behandling.

Skruer markant op for kliniske retningslinjer

De kliniske kvalitetsdatabaser fortsætter arbejdet med at levere datastøttet viden til et bedre sundhedsvæsen for patienterne – dog i en større og stærkere organisation. Samtidig lægges der op til, at der skrues markant op for arbejdet med kliniske retningslinjer.

Danske Regioner lægger med retningslinjeunderstøttelse inden for alle specialer op til, at arbejdet med kliniske retningslinjer styrkes markant. Heri ligger en stor anerkendelse af RKKP’s retningslinjesekretariats arbejde med at understøtte retningslinjeindsatsen på særligt kræftområdet.

- Der er ingen tvivl om, at vi står over for en spændende tid med oprettelsen af Sundhedsvæsenets Kvalitetsinstitut. Dette nye skridt, hvor RKKP og Behandlingsrådet forenes i én stærkere organisation, er en stor anerkendelse af vores fælles mål: Viden til et bedre sundhedsvæsen. Ikke mindst arbejdet med evidensbaserede kliniske retningslinjer i alle lægefaglige specialer er en ny og spændende opgave, som vi glæder os til at hjælpe klinikerne med at løfte, siger direktør for RKKP, Jens Winther Jensen.

Efter planen skal det nye institut åbne i starten af 2025. Danske Regioners sekretariat skal nu - i samarbejde med RKKP og Behandlingsrådet - udarbejde et konkret forslag til organisering.