En fast køreplan for alle patienter med mistanke om nedsat blodforsyning i benet, centralisering og øget behandlingskapacitet - ikke mindst i forbindelse med behandling af sår - er ifølge overlæge årsager til, at Region Nordjylland har landets laveste amputationsrate.

 

På fem år er hyppigheden af amputationer i Region Nordjylland faldet til det halve. Det viser rapporten 'Amputationer og amputationsforebyggende karkirurgiske indgreb i de danske regioner, 2016-2021' fra Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP).

Aalborg Universitetshospital, hvor Region Nordjyllands amputationer er centraliseret, har med 35 amputationer per 100,000 indbyggere over 50 år landets laveste amputationsrate. I løbet af de seneste fem år er der foretaget 706 amputationer på Aalborg Universitetshospital.

- At vi amputerer sjældnere, vil jeg i høj grad tilskrive den behandlingskapacitet, vi har opbygget både på lægesiden og plejesiden. Vi kan følge med det stigende antal patienter, siger ledende overlæge Christian Pedersen fra Ortopædkirurgisk Afdeling på Aalborg Universitetshospital.

- Derudover har vi centraliseret.  Vi har flyttet flere patienter fra Thisted til Aalborg for at ensarte ventetiden og behandlingstilbuddet i regionen, siger Christian Pedersen fra Ortopædkirurgisk afdeling på Aalborg Universitetshospital.

Ledende overlæge Christian Pedersen

Fast plan for patienterne

Når patienter med nedsat blodforsyning i benene, også kaldet iskæmi, kommer på Aalborg Universitetshospital bliver de mødt med en helt fast procedure.

- Vi har et meget velfungerende samarbejde med Karkirurgisk Afdeling. Det er en fast del af vores struktur, at patienter med mistanke om nedsat blodforsyning i benet, får et karkirurgisk tilsyn, forklarer Christian Pedersen.

Han forklarer, at med mindre patienten er super-akut med for eksempel livstruende koldbrand i benet, bliver patienten smertebehandlet.

Derefter får patienten målt blodtryk ved anklen og i storetåen, så lægerne kan vurdere, hvor meget blodforsyningen til benet er truet. Dernæst tilses patienten af en karkirurg. Hvis der skal foretages en amputation på lår eller underben, sker det i dagtid ved en speciallæge fra sårteamet.

- Proceduren for den type patienter svarer meget til et pakkeforløb. Der er en ensartet og nedfældet procedure, som patienterne gennemgår. Strukturen blev indført i erkendelse af, at mange patienter ikke modtog de optimale undersøgelser og behandling i forbindelse med indlæggelse. Ved at have en fast struktur sikrer vi, at hver enkelt patient modtager den samme optimale behandling.

Christian Pedersen peger også på, at afdelingen har langt færre om-operationer end tidligere. Altså, hvor patienten efterfølgende får amputeret en større del af benet.

Flere hænder

De patienter, som er i fare for at blive amputeret lider ofte af åreforkalkning, som kan forhindre blodet i at strømme gennem benene. Manglende blodgennemstrømning kan også bevirke, at sår ikke kan hele.

Tiden er ofte afgørende for patienter med nedsat blodforsyning i benet. Lægerne skal handle hurtigt for at have de optimale betingelser for at redde et ben, hvor blodgennemstrømningen er dårlig.

- For at kunne følge med det stigende antal patienter, har vi opnormeret i løbet af de senere år. Opnormeringen har betydet, at vores henviste ambulante patienter ikke skal vente længe på at blive tilset. Det er vigtigt, at vi har en tilstrækkelig behandlingskapacitet, så vores ambulante patienters sygdom ikke udvikler sig yderligere.

Christian Pedersen kan som ortopædkirurg ikke udtale sig om karkirurgi, men en del af de ambulante patienter har sår, som det er vigtigt at behandle hurtigt for at undgå, at såret udvikler sig kritisk.

- En væsentlig ting er, at vi har et meget velfungerende sårteam. Der er mange patienter med sår, hvor man prøver at få såret til at hele gennem sårbehandling uden at skride til amputation. Her er det afgørende, at vi ser patienten så hurtigt som muligt, og at der bliver anvendt sårbehandlingsprodukter korrekt, fortæller Christian Pedersen.

Fokus på sårbehandling

I erkendelse af, at sårbehandling også er et vigtigt fokusområde i arbejdet med at nedbringe antallet af amputationer, har Aalborg universitetshospital opgraderet på området.

I 2020 blev der sat fokus på sårbehandlingen i Thisted, hvor et tværfagligt samarbejde fik reorganiseret diabetisk fodcenter i Thisted efter samme koncept som i Aalborg.

Derudover blev der for tre år siden ansat en ekstra afdelingslæge inden for fagområdet sårbehandling, infektion og amputationskirurgi. Yderligere er det indført, at alle læger ansat i en introduktionsstilling i ortopædkirurgi skal arbejde med sårfagområdet i tre måneder.

- For at øge behandlingskapaciteten udnytter vi den kapacitet, som ligger i ortopædkirurgiske læger under uddannelse, siger Christian Pedersen:

- Men det er også en erkendelse af, at lægerne vidste for lidt om sårbehandling i forhold til de krav som ligger i målbeskrivelsen for introduktionsstillingen. Derudover bliver de nu trænet i den struktur, som patienter med nedsat blodforsyning i benene, skal mødes med på Aalborg Universitetshospital. På den måde går det op i en højere enhed.

 

 

Rapport: Amputationer og amputationsforebyggende karkirurgiske indgreb i de danske regioner, 2016-2021

Grøn streg.png

På baggrund af debatten om amputationer og karkirurgi i Danmark har de danske regioner bedt Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) om at gennemføre epidemiologiske analyser af forekomsten af amputationer og karkirurgiske forebyggende behandlinger i regionerne.

RKKP gennemfører dataanalyser, der søger svar på følgende spørgsmål:

• Hvad er de standardiserede incidensrater af amputationer i Danmarks regioner?

• Hvad er de standardiserede incidensrater af karkirurgiske forebyggende behandlinger i Danmarks regioner?

Datagrundlag bag analyserne:
Analyserne baseres på landsdækkende data fra Landspatientregistret og Landsregistret Karbase, Det Centrale Personregister og Danmarks Statistik.

Læs rapporten:
Amputationer og amputationsforebyggende karkirurgiske indgreb i de danske regioner, 2016-2021