Driftsmidler 2019 fra Regionernes Udviklingspulje for Klinisk Kvalitet er udmøntet og bevillingsbreve blev udsendt til databaserne/DMCG’erne d. 29. juni 2018.

I forlængelse af udmøntning i juni 2018 blev for en række databaser gennemført høring – og der skete ny prioritering af Driftsmidler 2019 i nov. 2018.

Se oversigt over udmøntede midler her

Læs mere om baggrund for udmøntning i vejledninger til udmøntning her (juni vejledning) og her (november vejledning).


Driftsmidler 2018 fra Regionernes Udviklingspulje for Klinisk Kvalitet er udmøntet og bevillingsbreve blev udsendt til databaserne/DMCG’erne d. 29. juni 2016.

Se oversigt over udmøntede midler her 

Læs mere om baggrund for udmøntning i vejledning 

Næste mulighed for at søge om driftsmidler fra RKKP bliver fra 2019 med forventet ansøgningsfrist april 2018.


Driftsmidler 2017 fra Regionernes Udviklingspulje for Klinisk Kvalitet er udmøntet og bevillingsbreve blev udsendt til databaserne/DMCG’erne d. 29. juni 2016.

Se oversigt over udmøntede midler her 

Læs mere om baggrund for udmøntning i vejledning 

I 2014 fik de fleste databaser flerårige bevillingstilsagn, der udløber ved udgangen af 2017. Det vil sige, at alle databaser skal søge om prioritering næste år. Proces for dette vil blive offentliggjort primo 2017 på denne side. Ansøgningsfrist forventes at blive i april 2017. Denne frist vil også gælde for ansøgninger fra databaser, der ikke får støtte i øjeblikket.


Driftsmidler 2016 fra Regionernes Udviklingspulje for Klinisk Kvalitet er udmøntet og bevillingsbreve blev udsendt til databaserne/DMCG’erne d. 16. juni 2015

Der er udmøntet 46 mio. kr til drift af eksisterende databaser/DMCG’er og opstart af nye databaser.
 
Se oversigt over udmøntede midler her 
  
Læs mere om baggrund for udmøntning i vejledning 
   
Næste mulighed for at søge om driftsmidler fra RKKP bliver for 2017 med forventet ansøgningsfrist ultimo april 2016.


Driftsmidler 2015 fra Regionernes Udviklingspulje for Klinisk Kvalitet er udmøntet og bevillingsbreve blev udsendt til databaserne/DMCG’erne d. 25. juni 2014. 

Der er udmøntet 45 mio. kr til drift af eksisterende databaser/DMCG’er og opstart af nye databaser.
 
Se oversigt over udmøntede midler her 
  
Læs mere om baggrund for udmøntning i vejledning
   
Næste mulighed for at søge om driftsmidler fra RKKP bliver for 2016 med forventet ansøgningsfrist ultimo april 2015


Driftsmidler 2014 fra Regionernes Udviklingspulje for Klinisk Kvalitet er udmøntet og bevillingsbreve blev udsendt til databaserne/DMCG’erne d. 28. juni 2013.
 
Der er udmøntet i alt kr. 35 mio. dels til databaser og DMCG’er, der i forvejen har bevillingstilsagn for 2014 dels til databaser/DMCG’er, der ikke havde bevillingstilsagn, men modtog midler i 2013. Udmøntning skete på styregruppemøde d. 12. juni 2013. Se oversigt over udmøntede midler her  
 
Læs mere om baggrund for udmøntning i vejledning 


Driftsmidler 2013 fra Regionernes Udviklingspulje for Klinisk Kvalitet er udmøntet og bevillingsbreve blev udsendt til databaserne/DMCG’erne d. 28. juni 2012. 
 
Der er udmøntet i alt kr. 35 mio. dels til databaser og DMCG’er, der i forvejen har bevillingstilsagn for 2013 dels til databaser/DMCG’er uden bevillingstilsagn. Udmøntning skete på styregruppemøde d. 8. juni 2012. 
  
Læs mere om baggrund for udmøntning i vejledning.