RKKPs bestyrelse består af de fem regionssundhedsdirektører samt repræsentanter for Sundhedsdatastyrelsen, Sundhedsstyrelsen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening.

Bestyrelsen har det overordnede strategiske og driftsmæssige ansvar for RKKP (inkl. DMCG.dk), herunder ansvar for at sikre sammenhæng mellem udviklingen i sundhedsvæsenet og RKKPs bidrag hertil. Bestyrelsen sikrer endvidere ledelsesfokus på kvalitetsudviklingen.

Se kommissorium for bestyrelsen her

Bestyrelsen består af:

  • Koncerndirektør Ole Thomsen, Region Midtjylland (Formand)
  • Koncerndirektør Svend Hartling, Region Hovedstaden
  • Koncerndirektør Leif Panduro Jensen, Region Sjælland
  • Koncerndirektør Kurt Espersen, Region Syddanmark
  • Koncerndirektør Anne Bukh, Region Nordjylland
  • Sundhedspolitisk direktør Erik Jylling, Danske Regioner
  • Direktør Søren Brostrøm, Sundhedsstyrelsen
  • Direktør Lisbeth Nielsen, Sundhedsdatastyrelsen
  • Kontorchef Hanne Agerbak, Kommunernes Landsforening