Beskrivelse
Akut Kirurgi Databasen er en landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase, som monitorerer og udvikler kvaliteten af to områder inden for akut mave-tarm kirurgi: 1) Patienter med symptomer på eller indlagt med blødende mavesår og 2) Patienter med mistanke om eller indlagt med perforeret mavesår/hul på mavesæk eller tolvfingertarm.
Blødning og perforation opstår ofte uden symptomer på tilstedeværende mavesår, og der er tale om alvorlige og livstruende tilstande, som kræver hurtig undersøgelse og behandling. 

Data
Databasen opsamler data svarende til henholdsvis otte eller syv procesindikatorer og to resultatindikatorer for hver af de to sygdomme blødende mavesår og perforeret mavesår

Indikatorerne er udvalgt med henblik på at vurdere kvaliteten af de sundhedsfaglige kerneydelser der gives til patienter indenfor sygdomsområdet akut ulcussygdom.
Indikatorerne har fokus både på hurtigt udredning undersøgelse, behandling og forebyggelse af nyt mavesår samt resultatet af behandlingen i form af reblødning, reoperation og dødelighed inden for 30 dage efter operation.

Data indberettes til Klinisk MåleSystem (KMS) og samkøres med data fra Dansk Transfusionsdatabase, Regionernes Receptdata, CPR-registeret og Landspatientregisteret. 

Registreringsskema

 
Indikatorsæt
 
Indikatorskema
 
Dokumentalistrapport
 
Datadefinitioner

Beregningsregler

Status
Akut kirurgi databasen blev etableret i 2003 og der er siden indberettet ca. 27.800 patientforløb. Der indberettes årligt ca. 2200 patientforløb.