Beskrivelse
Dansk Blærecancerdatabase er en landsdækkende kvalitetsdatabase, der har til formål at opsamle information om patienter med blærecancer og monitorere behandlingskvaliteten af denne patientgruppe.
 
Data
Data indhentes primært fra eksisterende registre: Landspatientregistret (LPR), patologiregistret (PR), CPR-registret samt i begrænset omfang databasens eget indberetningssystem (i forbindelse med cancerrelateret død).

Kvaliteten af diagnosticering og behandling vurderes fortløbende ud fra 10 kvalitetsindikatorer
 
Registreringsskema
 
Indikatorsæt

Indikatorskema

Dokumentalistrapport
 
Se også Dansk Urologisk Cancergruppes Hjemmeside: http://ducg.dk