Beskrivelse
Dansk Børnecancer Register (DBCR) er en landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase, som har til formål at monitorere forekomsten og behandlingen af cancer blandt personer under 19 år med henblik på at forbedre kvaliteten af behandlingen. Registeret skal endvidere sikre en nem og hurtig adgang til data i forskningsøjemed og skabe mulighed for at lokalisere relevante patientgrupper for efterundersøgelse i forhold til forekomst af langtidsskader af sygdom og behandling. 
 
Data
Databasen opgør resultater for fem indikatorer for personer under 18 år, som behandles for cancer på et af landets fire børneonkologiske centre. 

DBCR er baseret på data indberettet til forskellige eksisterende kliniske databaser: Børnecancerdatabasen Rigshospitalet, databaser fra børneafdelinger i Odense, Aalborg og Aarhus, Vestdansk hjernetumor database, NOPHOs ALL-, Non-Hodgkin Lymfom- og Akut Myeloid Leukæmi-registre, Dansk Retinoblastom Database, Dansk Neuroblastom Database og Ole Raashou-Nielsens hjernetumordatabase. Desuden er der hentet oplysninger i journaler og epikriser. Dertil kommer oplysninger fra Cancerregisteret og CPR-registeret.

Indikatorsæt
Indikatorskema