Beskrivelse

DANARREST er en klinisk kvalitetsdatabase, som monitorerer og bidrager til at udvikle kvaliteten af hjertestopbehandling på danske hospitaler.

Hjertestop på hospital har en dårlig prognose med høj dødelighed og betydelig risiko for komplikationer blandt overlevende patienter. Registrering af hjertestop på hospital er afgørende for at forbedre kvaliteten af behandlingen og dermed potentielt bedre overlevelsen.

Formålet med databasen er at forbedre kvaliteten af behandlingen af hjertestop på hospital og derigennem øge overlevelsen.

Data
Databasen opsamler data svarende til 4 procesindikatorer og 3 resultatindikatorer. Alle hjertestop, der bliver betjent af et in-hospital hjertestophold indgår i DANARREST. Registreringen starter efter endt genoplivningsforsøg.

Data indberettes til Klinisk Måle System (KMS) og samkøres med data fra CPR-registeret.
 
Indikatorsæt
Indikatorskema - gældende pr. 1.1.2017 

Registreringsskema
Registreringsskema, version 3.3 (gældende fra 1. februar 2019)
Ofte stillede spørgsmål (FAQ)
   
Andre dokumenter
Dokumentalistrapport
 
Status
Databasen har været godkendt som en landsdækkende kvalitetsdatabase siden 2013, og er i 2016 blevet prioriteret til støtte fra Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP).

Dækningsgraden til databasen er stigende. Status august 2017 var, at alle 43 hospitaler/indberettende enheder i de 5 regioner er oprettet i Klinisk Måle System (KMS), og 36 er startet indberetning til databasen.