Beskrivelse
Dansk Herniedatabase dækker ingvinalhernier og ventralhernier hos voksne, og har siden sin etablering i 1998 dokumenteret et betydeligt kvalitetsløft på hovedindikatorerne. Ventralherniedatabasen startede i 2007.
I databasearbejdet indgår, som en væsentlig komponent, en videnskabelig indsats, hvor publikationerne har vakt betydelig international interesse, idet databasen er den eneste landsdækkende på globalt plan.
Der afholdes to landsmøder årligt for de deltagende kliniske afdelinger.

Flere oplysninger findes på databasens hjemmeside www.herniedatabasen.dk

Data
Data indberettes elektronisk via Klinisk MåleSystem (KMS) og datalagring foregår i databasen knyttet til KMS-serveren. KMS data samkøres med data fra Landspatientregisteret og der dannes et analyseklart datasæt til brug for afrapportering og forskning. Data afrapporteres månedligt til de regionale ledelsesinformationssystemer og formidles herfra til de kliniske afdelinger.
Se dokumentation under RKKP dokumentation

Indikatorer
Se beskrivelsen under RKKP dokumentation

Øvrig dokumentation og vejledninger
Adgang til forskningsdata se RKKP Forskningsadgang