Beskrivelse
Landsdækkende 2011.

Formål
DHHD har til formål, med udgangspunkt i det enkelte patientforløb, at belyse den samlede kvalitet eller dele af den samlede kvalitet af sundhedsvæsnets indsats for hysterektomi- og hysteroskopi-patienter. Monitorering af disse indgreb vil tjene som markør for den samlede kirurgiske kvalitet på det gynækologiske område, idet teknikkerne er dækkende for de metoder der anvendes i det samlede speciale.

Populationer
HYSTEREKTOMI
Elektiv hysterektomi operation foretaget på benign indikation i indikatoråret (og ingen tidligere hysterektomi registreret).
(Der kan max forekomme 1 hysterektomi indgreb pr kvinde, i tilfælde af flere registrerede operationer, vælges det første).

HYSTEROSKOPI
Elektiv hysteroskopi operation foretaget på benign indikation i indikatoråret (Hysteroskopi kan være foretaget flere gange pr kvinde, kun første indgreb medtages).
Hysteroskopi med fjernelse af endometrie eller intracavitært fibrom eller destruktion af endometrie indgår. Alle akutte, diagnostiske og maligne hysteroskopier ekskluderes.

Data
Databasen er LPR-baseret.

Indikatorer
Se oversigt her 

Definitioner
Se variabelliste her 

Øvrig dokumentation og vejledninger
Vejledninger/papirversioner ses her 

Se også DHHD's egen hjemmeside